Wydarzenia

/ 2018

Joanna Wawrzyniak: On Vernacular Memories of Transformation in Central and Eastern Europe. Konferencja „Pivotal Ideas of the Last 30 Years: Democracy, Society and Markets at the Turn of the Century”, Graduate School for Social Research; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 19-20 października 2018

Piotr Filipkowski, Hanna Gospodarczyk, Aleksandra Leyk, Agnieszka Nowakowska, Karolina Mikołajewska, Joanna Wawrzyniak: warsztaty Od przemocy wojny do przemocy transformacji. Prezentacja ustaleń projektu. Warsztaty towarzyszyły konferencji  „Studia nad pamięcią w Polsce. Stan i kierunki badań”, MOCAK; Kraków, 28–30 września 2018 (współorganizacja Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Joanna Wawrzyniak: After Shock Therapy: Work and Nostalgia in (Post)Socialist Industry. Seminarium, Imre Kertész Kolleg; Jena, Niemcy, 14 maja 2018.

/ 2017

Joanna Wawrzyniak: From ‘Shock Therapy’ to ‘Negotiated Colonization’: Work and Nostalgia in Post-Socialist Industry. Konferencja „Between Divergent Narratives and National Loyalties: Oral History and Politics of Memory in Eastern Europe”. International Conference of the Association of Historians of Eastern Europe (VOH), Herder Institute for Historical Research on East Central Europe; Marburg, Niemcy, 2–3 marca 2017.

Joanna Wawrzyniak: wystąpienie podczas warsztatu „Rethinking Post-Socialism: Regional and Global Entanglements”, Imre Kertész  Kolleg; Jena, Niemcy, 12 czerwca 2017.

Joanna Wawrzyniak, wystąpienie w panelu dotyczącym metodologii badań pamięci zbiorowej –  seminarium Śladami pamięci, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński, 18 maja 2017.

Joanna Wawrzyniak: Konsultacje merytoryczne projektu Fabryka Sensów Osobistych prowadzonego przez Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, wiosna 2017.

/ 2016

Karolina Mikołajewska, Joanna Wawrzyniak: Nostalgia as vehicle for legimitization and critique of post-socialist transformation. Konferencja „Management History Conference”; Anaheim, CA, USA, sierpień 2016 – referat wygłoszony przez Karolinę Mikołajewską.

Joanna Wawrzyniak: Biographies, Emotions, Neoliberalism: Moral Economy of Transformation in Poland. Konferencja „Oral History and the Politics of History Making”. The Second International Oral History Conference, Uniwersytet Hebrajski; Jerozolima, Izrael, grudzień 2016.

/ 2015

Joanna Wawrzyniak: Poland/Industrial Transformation and Experts. Warsztat „Experts, Globalisation and Transformation in Late and Post-Socialism”, University of Exeter; Wlk. Brytania, 6–7 listopada 2015.

Karolina Mikołajewska, Sweet past and bitter present. Collective memory and consent over organizational change. 12th Conference of the European Sociological Association. PhD Workshop. Uniwersytet Karola; Praga, Czechy, 25–28 sierpnia 2015.  

Joanna Wawrzyniak, The case of Poland w panelu Managing Uncertainty: Everyday Lives in Transition Konferencja “Into the Open: 1990 – The First Year of Transition”, Imre Kertész Kolleg; Jena, Niemcy, 11–12 czerwca 2015.

Piotr Filipkowski, Joanna Wawrzyniak: udział w panelu Oral History in Poland.  Konferencja: „Oral history in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity”, Uniwersytet Łódzki;  Łódź, 17–18 września 2015.

/ 2014

Joanna Wawrzyniak: Documenting economic change in Poland: Global capitalism and life story approach. Zeitgeschichtliches Kolloquium, Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts; Jena, Niemcy, 8 stycznia 2014.

Hanna Gospodarczyk: Embeddedness and professionalization. Work in a socialist enterprise in the biographies of mechanics from a cigarette factory. Konferencja „The People's Republic of Poland and the German Democratic Republic in everyday experience: Biography–  Memory – Interpretation”, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Marburgu, Dom Spotkań z Historią; Warszawa, 7–28 marca 2014.

Joanna Wawrzyniak: Prywatyzacja w perspektywie biograficznej. Konferencja „Przemiany kapitalizmu a doświadczenie biograficzne”; Instytut Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej i Centrum Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego; Warszawa, 10–11 kwietnia 2014.

Hanna Gospodarczyk: Follow the Biography. Wykorzystanie metody biograficznej w badaniach świata pracy. Konferencja „Badania biograficzne w naukach społecznych", Uniwersytet Łódzki; Łódź, 12–13 czerwca 2014.

Hanna Gospodarczyk: Gone with the smoke. Workers' everyday neoliberalism in a cigarette factory in central Poland. 2014 European Association of Social Anthropologists biennial conference (panel PO43 „Reembeding the market economy: innovation, legacy, and techniques of intimate sociality after socialism”); Tallinn, Estonia, 31 lipca–3 sierpnia 2014.

Piotr Filipkowski: Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Transformacja w zakładzie pracy w perspektywie biograficznej. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich (sesja Oral history – historia mówiona); Szczecin, 17–21 września 2014.

Karolina Mikołajewska: Privatization in the Polish food industry. 4th Genealogies of Memory. Konferencja: „Collective vs Collected Memories: 1989–1991 from an Oral History Perspective”. European Network Remembrance and Solidarity; Warszawa,  6–8 listopada 2014.

/ 2013

Joanna Wawrzyniak: Narrating economic change in Poland: Hidden and outspoken conflicts in employees’ life stories. Seminarium „Mémoires et usages publics du passé en Europe: Désindustrialisation et patrimoine industriel, SciencesPo, CNRS;  Paryż, Francja, 15 lutego 2013.

Karolina Mikołajewska: Manufacturing consent over capitalism. Biographical narratives of managers of a privatized former state-owned enterprise. 9th New Institutionalism Workshop; Warszawa, 14–15 marca 2013.

Karolina Mikołajewska: Sweet past and bitter present: biographical narratives of employees of a privatized Polish chocolate factory. Standing Conference for Management and Organizational Inquiry 2013; Alexandria (VA), USA, 11–14 kwietnia 2013.

Hanna Gospodarczyk: Między zaangażowaniem a rozczarowaniem. Lata 80. w Hucie Warszawa w narracjach pracowników. Konferencja „Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989”, Instytut Pamięci Narodowej; Warszawa, 16–17 maja 2013.

Karolina Mikołajewska: Oral history of post-socialist transformation. Privatization as biographical experience. „Corporate Voices: Institutional and Organisational Oral Histories”. The Annual Conference of the Oral History Society, the Centre for Life History and Life Writing Research;  Brighton, Wlk. Brytania, 5–6 lipca 2013.

Karolina Mikołajewska: For the use of biographical method in critical management studies: interpretations of the post-socialist economic order in life narratives, The 8th International Conference in Critical Management Studies „Extending the Limits of Neo-Liberal Capitalism”; Manchester, Wlk. Brytania, 10–12 lipca 2013.

Karolina Mikołajewska: Remembering the post-socialist transformation and changing professional roles in a privatized Polish factory. ESA 11th Conference „Crisis, Critique and Change”; Turyn, Włochy, 28–31 sierpnia 2013.

Karolina Mikołajewska, Joanna Wawrzyniak: Słodka przeszłość i gorzka teraźniejszość. Zmiana i pamięć w fabryce czekolady. Konferencja „Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych”; Lublin, 7–8 listopada 2013.

Karolina Mikołajewska: Change and memory in a chocolate factory: Biographical narratives of privatized polish state-owned enterprise. 45th Convent of the Association of Slavic, East European and Eurasian Studies; Boston (MA), USA, 21–24 listopada 2013.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.