Projekt

Celem projektu Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji jest dokumentacja, opis i interpretacja zmian w pracowniczych światach-życia,  jakie zaszły w wyniku transformacji ustrojowej. Nagrywamy i poddajemy analizie narracyjne wywiady biograficzne – opowieści o życiu pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, które zostały sprywatyzowane z udziałem kapitału zagranicznego i podlegały restrukturyzacji oraz przemianom kultury organizacyjnej według globalnych wzorców.

Rozmawiamy z pracownikami przemysłu, ponieważ stanowili oni część społeczeństwa szczególnie dotkniętą przemianami, które pociągnęła za sobą transformacja systemowa i globalne tendencje de-industrializacyjne. Interesują nas opowieści pracowników przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego, bo ta forma prywatyzacji, będąca ikoną transformacji gospodarczej i ważnym rozdziałem zmiany społecznej, w najwyrazistszy sposób wiązała się z otwieraniem przedsiębiorstwa na kultury organizacyjne korporacyjnego kapitalizmu i globalne techniki zarządzania zasobami ludzkimi. W debatach publicznych występowała ona zarazem jako jedna z najbardziej kontestowanych form prywatyzacji („wyprzedawanie majątku państwowego", masowe zwolnienia, etc.), jak i najbardziej efektywnych w sensie modernizacyjnym: inwestycje technologiczne i w know-how, sposób na szybką restrukturyzację i połączenie z rynkami międzynarodowymi, wysokie współczynniki rentowności i wydajności.

 

 

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.