Zespół

Kierowniczka projektu

Joanna Wawrzyniak

Socjolożka i historyczka, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac z zakresu historii społecznej, intelektualnej, socjologii pracy i pamięci zbiorowej. Wydała między innymi książki: Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives (z Małgorzatą Pakier; 2016); Buntownicy. Polskie lata 70. i 80. (z Anką Grupińską; 2011); ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej (2009). Stypendystka Fundacji POLITYKA, New School for Social Research w Nowym Jorku, Instytutu Studiów Zaawansowanych we Fryburgu Bryzgowijskim, Kolegium im. Imre Kertésza w Jenie, profesorka wizytująca w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

Zespół

Hanna Gospodarczyk

Absolwentka  etnologii i antropologii kulturowej oraz  arabistyki i islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowała się historią łódzkich włókniarek. Obecnie prowadzi badania porównawcze na temat wprowadzania neoliberalnych form zarządzania w polskim i marokańskim przedsiębiorstwie przemysłu tytoniowego.

Aleksandra Leyk

Absolwentka socjologii i afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukową rozpoczęła od badań konkursu World Press Photo jako historii o zmieniających się formach dyskursywnego konstruowania obrazu Afryki w kulturze Zachodu. Zajmowała się również analizą dyskursu nauk społecznych o polskiej transformacji. Obecnie bada doświadczenia i znaczenia pracy w perspektywie biograficznej, pozwalającej na obserwacje przemian społeczno-ekonomicznych socjalizmu, kapitalizmu i elastycznego kapitalizmu w mikroperspektywie.

 

Piotr Filipkowski

Socjolog, badacz historii mówionej, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Autor monografii Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych (Wrocław 2010). Współtwórca i współpracownik Archiwum Historii Mówionej prowadzonego przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Ostatnio publikuje głównie na temat teorii i metodologii socjologicznych badań biograficznych i historii mówionej. 

Karolina Mikołajewska-Zając

Asystentka naukowo-dydaktyczna w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze sytuują się na przecięciu socjologii i teorii organizacji. Prowadzi badania na temat instytucjonalizacji platform internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów regulacyjnych. Jej zainteresowania badawcze związane z tematyką pamięci społecznej skupiają się na roli pamięci w przekształceniach własnościowych przedsiębiorstw państwowych w czasie transformacji. Odbyła dwuletni staż naukowy na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

 

Agnieszka Nowakowska

Socjolożka i historyczka, doktorantka w Instytucie Socjologii UW. Naukowo zajmuje się narracjami pamięci w szkołach. Lubi słuchać wspomnień i opowieści. Wywiady oral history realizowała m.in. dla Ośrodka KARTA, Domu Spotkań z Historią i Muzeum Historii Polski. W projekcie „Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji” rozmawiała z pracownikami fabryki opon Stomil Olsztyn wykupionej przez Michelin.

 

Zofia Wieluńska

Redaktorka. Współpracowniczka „Karty”, Domu Spotkań z Historią, Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum POLIN, Instytutu im. W. Pileckiego i innych. Najciekawszym z wyzwań pracy redaktorskiej są dla niej te związane z opracowywaniem relacji historii mówionej. Z jednej strony obowiązek zachowania stylu wypowiedzi danej osoby, czasem jej charakterystycznego języka, powtórzeń, regionalizmów, żargonu środowiskowego. A z drugiej – ma powstać tekst, który „się czyta” – spójny, zwarty, bez rażących błędów językowych i powtórzeń. To nieustające poszukiwanie kompromisu, godzenie sprzeczności i ciągłe pytanie, czy niechcący nie zmienia się sensu wypowiedzi, akcentów, atmosfery rozmowy. To czasem bardzo trudne, ale warte każdego wysiłku.

 

Jaroslaw Pałka

Doktor historii. Pracuje w Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Nagrywa wywiady biograficzne, współautor serwisów relacjebiograficzne.pl i audiohistoria.pl, opiekuje się projektami związanymi z historią mówioną. Ze strony DSH koordynował „Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji”.  Zajmuje się także historią wojskowości. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych. Autor monografii Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa współautor książek Michał Żymierski 1890–1989, Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny oraz Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione.

 

 

 

 

Pozostali współpracownicy projektu

Beata Charycka (wywiady z pracownikami Celulozy w Świeciu), Maria Czapska-Kępka (transkrypcje), Agata Dembek (wywiady z pracownikami Polfy Rzeszów), Karolina Dudek (wywiady z pracownikami fabryki żarówek w Pabianicach), Maciej Kamiński (archiwizacja wywiadów w Domu Spotkań z Historią), Karolina Sztandar-Sztanderska (współautorka narzędzi badawczych), Joanna Szutta (koordynacja prac zamykających projekt), Magdalena Szymańska (koordynacja prac w Domu Spotkań z Historią), Łukasz Śledziecki (transkrypcje), Jan Wiśniewski (wywiady z pracownikami Winiary), Karolina Żłobecka (wywiady z pracownikami Cementowni Górażdże).

Dziękujemy studentom i studentkom Instytutu Socjologii oraz Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, którzy uczestniczyli w naszych seminariach badawczych, biorąc udział w nagrywaniu i interpretacji wywiadów z pracownikami Fabryki Samochodów Osobowych, Zakładów Wedla i Huty Warszawa.

Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.